MAPA, TRASY A PROFILY TRAS

 

 

MAPA MAMUT BIKE


 • POPIS TRASY MAMUT BIKE

  Popis Mamut Bike 

  Start bike maratonu se uskuteční v novém zázemí závodu, v areálu Zemědělské školy. Závodníci budou vyvedeni za vozidlem městské policie po asfaltové cestě. Odbočí u parku Michalov doprava směrem ke garážím až k přejezdu hlavní cesty, za asistence Městské policie. Po projetí dvou tunelů následuje odbočka v pravo a vytvoření „smyčky“ v Popovicích, kde se jezdci opět napojí na ulici Sportovní u tenisového kurtu a pokračují vpravo k základní škole v Předmostí a tam na hlavní cestě doprava. Po zhruba 100m odbočí doleva a lesní cestou se dostanou až k přejezdu nově budované dálnice D1. Pokračovat budou do areálu přerovské rokle, odbočí přes parkoviště kde se přes výjezd po nově zbudované trase „Pěškobus“ dostanou nad zahrádky, Na vrcholu odbočí do prava traverzem, sjedou a podél pískovcové skály najedou zpět na trasu „Pěškobusu“. Následuje zpět sjezd dolů, do chatové oblasti, průjezdem přes starý lom a krátkým prudkým výjezdem najedou na postartovní méně náročnou trasu 4-crossové trať. Zde se v minulosti jelo Mistrovství ČR, Finále ČP,…. Projede se tento cca 200metrový velmi atraktivní úsek, který si nikde jinde na MTB maratonech nevyzkoušíte! Po krátkém výjezdu se dostanete přímo nad úroveň lomu, projede se ovocným sadem. Trať pokračuje po pěšině podél nově vybudovaného areálu na čekyňském kopci. Přijede se na šotolinovou cestu k autokrosové trati, kde dále cyklisti budou na asfaltu točit do leva a bude před nimi sjezd do Čekyně, kde se bude křižovat hlavní silnice a po asfaltovém stoupání se postupně dostaneme na polní cestu, která cyklisty dovede až do známého čekyňského lesa. Tam se ovšem zhruba v polovině sjezdu bude točit ostře vpravo. Po krátkém „padáčku“ se cyklisti napojí na známou lesní cestu Čekyně – Záběštní lhota. Po přejetí potůčku se pojede rovně do prudkého kamenitého výjezdu. Následuje lesní cesta, která je ukončena krátkým technickým sjezdem přímo v obci Penčice. Po najetí na hlavní cestu vpravo se pokračuje rovně po silnici a na konci obce se odbočí vpravo. Před lesem se odbočí vpravo a po cca 100m pak vlevo do prudkého výjezdu, které následuje stoupáním po louce až na kraj obce Záběštní lhota. Zde se dostanou mírným sjezdem zpět do čekyňského lesa. Po projetí pomyslné smyčky v tomto lese se jede polní cestou zpět do Záběštní Lhoty přímo k hlavní cestě. Zde se jede první odbočkou doleva mezi zástavbu. Následuje sjezd s pravou točkou na konci doleva dále po hřebeni louky až ke známé provizorní lávce přes potok Říka k chatové oblasti. Trasa pokračuje kolem chat asi 0,5km po značkách. Následuje odbočka vpravo a krátké stoupání kolem lesa. Dále se jede rovně po louce kde se trasa dělí na krátkou a dlouhou trasu a následně dojde opět ke spojení obou tras. Zásadní změna je u umístění občerstvovací stanice, která bude právě na místě dělení, tzn., že závodníci na dlouhé trase budou mít občerstvovací stanice dvě.  (i při zpáteční cestě na stejném místě).

  D 55 km – Dlouhá trasa (PDF)

  Dlouhá trasa točí doleva do lesa. Jede se po šotolinové cestě asi 0,6km a končí na asfaltové cestě k Tršicím. Ta se přejede a následuje krátký technický úsek v lese- Pokračuje se po šotolinové cestě podél ohrady a pak doprava a dojedeme do obce Zákřov, kde po napojení se na hlavní silnici se sjede nově po asfaltu až přímo do obce Lazníčky na hlavní křižovatku, točí se doprava a po pár metrech následuje levá odbočka mezi domy, projede se okolo větrného mlýnu a napojení se na asfaltovou cestu Lazníčky-Výkleky, kde po odbočení vpravo se sjede do Výklek. Na křižovatce se odbočí vpravo na hlavní cestu.. Po cca 200 m se odbočí ze silnice vlevo mezi rodinné domy. Za vesnicí se po šotolině dojede k chatové oblasti za lomem. Za chatami se odbočí prudce vpravo se sjezdem na louku, brodem přes Říku, za ní se odbočí vlevo a dále po značkách a šipkách, zásadní změna čeká cyklisty po mírném sjezdu okolo vykácené mýtiny a to odbočka vlevo, směr Staměřice. Za závorou se bude nově točit vlevo (byly jsme nuceni provést změnu z důvodu turistického pochodu v okolí rybníku Lukavec) a po šotolině se pomocí značení tratě dostaneme rychlým rovinatým úsekem až na začátek obce Skoky, která se projede po svém okraji a pokračuje se polními cestami až do lesa nad Veselíčkem, kde se již napojíme na stávající trať. Krátký lesní sjezd dovede závodníky na rozcestí, kde zatočí doprava na asfalt. Po cca. 300 m se odbočí vpravo a následuje další stoupání v lese. Dojede se až na křižovatku lesních cest, kde se odbočí vlevo. Následuje technická pasáž nahoru, dolů po které dojedeme na hlavní lesní cestu spojující Svrčov se Staměřicemi. Zde se nově neodbočuje vlevo, ale jedeme rovně, přímo k hlavní asfaltové silnici, která se překříží a v lese pojedeme oproti minulým rokům u Hambálku vlevo do lesa po lesních cestách se dostaneme nad Lazníky. Na kraji lesa se odbočí vpravo a po louce se sjede na silnici před Lazníky, kde odbočíme vlevo. Přes Lazníky trať pokračuje rovně po asfaltu až ke křižovatce se zrcadlem, točí se doprava a po hlavní silnici přijedeme nakonec obce , pod stoupání. Sjedeme z hlavní silnice doleva a podél zástavby rodinných domů a fotbalového hřiště jedeme pořád rovně, následuje polní cesta, nepatrné stoupání a dojedeme opět na stejnou občerstvovací stanice, kde tentokrát točíme levý směr a zároveň se cyklisti napojí na krátkou trasu.

   

  E 30 km – Krátká trasa (PDF)

  Společné pokračování obou tras za bufetem doprava brodem přes potok a dále se jede po polních cestě až k chatové oblasti. Za chatovou oblastí se nově odbočí vpravo na polní cestu, kde následuje prudké stoupání po polní cestě. Nahoře se za krmelcem odbočí vpravo do lesa a následuje rychlý technický sjezd. Na konci sjezdu odbočíme vlevo a napojíme se na polní cestu, která nás dovede na cestu mezi Buk a Sobíšky. Před Sobíškama se sjíždí doleva ještě před tím, než se závodníci dostanou na asfalt. Projede se obcí křižováním hlavní silnice a dole se pokračuje dál vlevo po asfaltu až na polní cestu, která zavede závodníky do lesa kde se objede plot a dál se stoupá až na páteřní lesní cestu kde se zatočí vpravo a na konci lesa se odbočí vlevo. Technickým sjezdem v lese se dojede na šotolinovou cestu, kde se jede směr Čekyně. Na úplném začátku obce bude “vymlíkovaná” stojka zpět do lesa. Potom se závodníci dostanu ke “hříbku” kde odbočíme vpravo a následuje sjezd směr Vinary, kde se technickou pasáží sjede k zahrádkářské oblasti, podél ní se po louce opět vystoupá nahoru. Následuje další technický sjezd směr Vinary, konkrétně vinarské hřiště. Těsně nad ním prudká pravotočivá vracečka pak doleva do krátkého sjezdu a hned doprava a opět stoupání ve vinarském lese. Na konci lesa se odbočí vlevo, vyjede se z lesa a po louce je trať vedena k symbolu našeho závodu – Mamuta. Zde budou na výběr dvě varianty MAMUT CHOICE, sjezd po nově vybudovaných přírodních schodech, pro ty kdo se neodváží, bude vymyšlena mírnější varianta sjezdu. Trať se bude poté vracet směr vodárna, kde bude následovat poslední technický sjezd do Vinar. Po tomto sjezdu, na kraji Vinar se dáme vlevo a pěšinka cyklisty zavede přímo k hřišti na „Skalku“. Sjede se dolů, projede se obcí po hlavní silnici a přes nový most přejedeme dálnici D1. Následuje podjezd železniční tratě, za asistence policie přejedeme hlavní silnici, dále průjezd obcí Lýsky, kde se cyklisti dostanou na polní cestu kopírující les Žebračka po pravé straně. Příjezd k hlavní silnici spojující Prosenice – Přerov, odbočka vpravo a možnost využít silničářské schopnosti na asfaltovém dojezdu Žebračkou až do areálu Zemědělské školy.

   

  Možné změny na trase z důvodu kácené stromů budou řešeny operativně. Sledujte a dodržujte značení na trase – šipky na stromech, silnici, kolíky s ukazateli Mamut a pokyny regulovčíků.