DĚTSKÝ MAMUT 2021 – Dětský závod

      Neděle 25. července 2021 od 9:30h

                               Kde: v areálu Střední zemědělské školy Přerov

 

Prezentace vždy nejpozději 15 min. před startem kategorie

O zařazení do kategorií rozhoduje rok narození

9:30  Start kategorie F – (ročníky 2008-2006) délka trasy cca 8000 m

10:00  Start kategorie E – (ročníky 2010-2009) délka trasy cca 6000 m

10:30  Start odrážedel A – kluci (ročníky 2017 a mladší) 100 m zpevněný povrch

10:40  Start odrážedel A – holky (ročníky 2017 a mladší) 100 m zpevněný povrch

10:50  Start kola A – kluci (ročníky 2017 a mladší) 600 m zpevněný povrch

11:00  Start kola A – holky (ročníky 2017 a mladší) 600 m zpevněný povrch

12:00  Start kategorie B – (ročníky 2016-2015) délka trasy cca 2000 m

12:30  Start kategorie C – (ročníky 2014-2013) délka trasy cca 4000 m

13:00  Start kategorie D – (ročníky 2012-2011) délka trasy cca 5000 m

Časy jsou orientační, může dojít k posunu některých kategorií podle počtu přihlášených.

Pro letošní rok budou i dětské závody měřené čipy ( kromě odrážedel).

Soutěž týmů o pohár předsedy Nadačního Fondu Mamut:

  • Soutěž smíšených týmů je vypsána pro školní kategorie C,D,E,F. Družstva nutno přihlásit jmenovitě při prezentaci, nebo na miko.kola@volny.cz
  • Každý tým tvoří minimálně tři a maximálně  čtyři závodníci, vždy jen jeden pro danou kategorii. Může startovat i více družstev za jednotlivé města, obce, školy, kroužky, týmy,…
  • Výsledkem týmu se rozumí součet umístění jeho tří nejlepších umístění členů, jeden nejhorší výsledek se škrtá! V případě rovnosti rozhoduje součet časů.tří nejlepších.
  • Vyhlášení: 1-3 v kategoriích, kluci, dívky samostatně. Pohár předsedy NF Mamut a medaile za 1.místo obdrží vždy celý tým.

Vyhlášení kategorií A,E,F v 11.20 hod. samostatně pro Dívky a Hochy (startují společně)

11.40-11.50 společné foto všech startujících v dětských kategoriích.

Vyhlášení kategorií B,C,D, družstva v 13.45 hod.

 

Přihlášení: Přes internet, nebo v areálu zemědělské školy v sobotu 24.7. od 15.00 do 21:00 hod. a v neděli 25.7. od 8.30 hod. Konec prezentace je vždy 15 min. před startem dané kategorie.
Ti, kdo budou mít startovné uhrazené do 7.7.2021, budou mít své jméno na startovním čísle. Po tomto termínu již nebude možné jméno na startovním čísle!!

Startovné : 80 Kč, Přihláška odeslaná spolu se startovným do 7.7.2021. Po tomto termínu pouze za zvýšené startovné 100kč!

Placení startovného: na místě , nebo převodem na účet do 7.7.2021 (č.ú. 1883196389/5500 – variabilní symbol bude vygenerován automaticky systémem po přihlášení na internetu)

 

Bohatá tombola startovních čísel ( celkem 5 cen):

Přestože se pojede jen v areálu zemědělské školy, je povinná pro všechny děti přilba! Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií dětského závodu proběhne po dojetí a zpracování posledního závodu cca v 12.00-12.15 hod. V každé kategorii budou vyhodnoceni a odměněni všichni závodníci.

 

Kontakty:

ing.David Kubíček Davidosss@seznam.cz  +420 607 035630
ing. Petr Růžička  ruza1@email.cz   +420 604 455600