DĚTSKÝ MAMUT 2024 – Dětský závod

      Neděle 26. května 2024 od 9:30h

                               Kde: v areálu Střední zemědělské školy Přerov

 

Prezentace vždy nejpozději 15 min. před startem kategorie

O zařazení do kategorií rozhoduje rok narození

9:30  Start kategorie G – (ročníky 2011-2009) délka trasy cca 8000 m (11x červený okruh 700m)

10:00  Start kategorie F – (ročníky 2013-2012) délka trasy cca 6500 m (9x červený okruh 700m)

10:30  Start odrážedel A – kluci (ročníky 2020 a mladší) 100 m zpevněný povrch (žlutá trasa)

10:40  Start odrážedel A – holky (ročníky 2020 a mladší) 100 m zpevněný povrch (žlutá trasa)

10:50  Start kola B – kluci (ročníky 2020 a mladší) 600 m zpevněný povrch ( 2x zelený okruh 300m)

11:00  Start kola B – holky (ročníky 2020 a mladší) 600 m zpevněný povrch (2x zelený okruh 300m)

12:00  Start kategorie C – (ročníky 2019-2018) délka trasy cca 2000 m (4x modrý okruh 500m)

12:30  Start kategorie D – (ročníky 2017-2016) délka trasy cca 3500 m (7x modrý okruh 500m)

13:00  Start kategorie E – (ročníky 2015-2014) délka trasy cca 5000 m (7x červený okruh 700m)

Časy jsou orientační, může dojít k posunu některých kategorií podle počtu přihlášených.

MAPA

Pro letošní rok budou i dětské závody měřené čipy ( kromě odrážedel).

Organizace startů dětských kategorií:

Tlačenice, nervozita, předbíhání, hádky, nevraživost – na základě zkušeností z minulých let na Mamut Kids, ale i na mnoha dětských sportovních akcích jsme toho byli svědky. Pro co největší regulérnost přicházíme nově se změnou a věříme, že k lepšímu a maximální spokojenosti rodičů a především startujících dětí. Můžete se těšit na start v klidu, pohodě a bez stresu, neboť:

 • každá kategorie má samostatné řazení podle startovních čísel
 • startovní čísla přidělí registrační systém podle pořadí spárování platby a přihlášky (rozhoduje datum příchozí platby)
 • startovní koridor je dostatečně široký (na každém startovním čísle bude označena kategorie)
 • řazení do startovních koridorů začíná 10 minut před startem, rozhodčí budou vyvolávat startovní čísla i jména dětí
 • při pozdním příchodu do startovního koridoru se zařadí závodník v pořadí, v jakém přišel
 • děti vstupují do startovního koridoru samostatně, bez rodičů (kromě kategorií odrážedel)
 • pokud se dítě necítí na samostatný start, přesune se na závěr startovního koridoru, kde bude umožněna asistence rodičů
 • jednotlivé kategorie budou mít časově oddělené starty, čas se měří každé kategorii samostatně od okamžiku startovního pokynu

Soutěž týmů o pohár předsedy Nadačního Fondu Mamut:

 • Soutěž smíšených týmů je vypsána pro školní kategorie D,E,F,G. Družstva nutno přihlásit jmenovitě při prezentaci, nebo na miko.kola@volny.cz
 • Každý tým tvoří minimálně tři a maximálně  čtyři závodníci, vždy jen jeden pro danou kategorii. Může startovat i více družstev za jednotlivé města, obce, školy, kroužky, týmy,…
 • Výsledkem týmu se rozumí součet umístění jeho tří nejlepších umístění členů, jeden nejhorší výsledek se škrtá! V případě rovnosti rozhoduje součet časů.tří nejlepších.
 • Vyhlášení: 1-3 v kategoriích, kluci, dívky samostatně. Pohár předsedy NF Mamut a medaile za 1.místo obdrží vždy celý tým.

Vyhlášení kategorií A,B,F,G v 11.20 hod. samostatně pro Dívky a Hochy (startují společně)

11.40-11.50 společné foto všech startujících v dětských kategoriích.

Vyhlášení kategorií C,D,E, družstva v 13.45 hod.

 

Přihlášení: Přes internet, nebo v areálu zemědělské školy v sobotu 25.5. od 15.00 do 21:00 hod. a v neděli 26.5. od 8.30 hod. Konec prezentace je vždy 15 min. před startem dané kategorie.
Ti, kdo budou mít startovné uhrazené do 6.5.2024, budou mít své jméno na startovním čísle. Po tomto termínu již nebude možné jméno na startovním čísle!!

Startovné kat. A,B: 50 Kč.(stejné startovné předem i na místě při prezentaci)

kat. C-D-E-F-G: 100 Kč, Přihláška odeslaná spolu se startovným do 6.5.2024. Po tomto termínu pouze za zvýšené startovné 150kč!

Placení startovného: na místě , nebo převodem na účet do 6.5.2024 (č.ú. 1883196389/5500 – variabilní symbol bude vygenerován automaticky systémem po přihlášení na internetu)

 

Bohatá tombola startovních čísel ( celkem 5 cen):

Přestože se pojede jen v areálu zemědělské školy, je povinná pro všechny děti přilba!  V každé kategorii budou vyhodnoceni a odměněni všichni závodníci.

 

Kontakty:

ing.David Kubíček Davidosss@seznam.cz  +420 607 035630
ing. Petr Růžička  ruza1@email.cz   +420 604 455600